KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI
MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
MALAYSIA

Profil Korporat

Profil Korporat > Tentang Kami


Bahagian Perancangan Kecemerlangan IPT (BPKI) telah diwujudkan berdasarkan Waran Perjawatan Bil. S. 236 Tahun 2008 yang berkuatkuasa pada 1 Disember 2008 dan mempunyai 25 perjawatan yang terdiri daripada 12 jawatan dari kumpulan Pengurusan dan Profesional dan 13 jawatan dari kumpulan Sokongan. BPKI mempunyai empat unit iaitu Unit Penyelarasan Penyelidikan, Unit Kecemerlangan Universiti, Unit Pengkomersilan dan Unit Khidmat Sokongan.BPKI bertanggungjawab dalam pengurusan permohonan, penilaian dan pemantauan dana penyelidikan fundamental seperti Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS), Skim Geran Penyelidikan Eksploratori (ERGS), Skim Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS), Skim Penyelidikan Pembangunan Prototaip (PRGS), Skim Geran Penyelidikan Trans Disiplinari (TRGS), Dana Pembudayaan Penyelidikan (RAGS), Geran Sanjungan Penyelidikan (GSP) dan Research Acculturation Collaborative Effort (RACE). BPKI juga bertanggungjawab dalam pengurusan permohonan, penilaian dan pemantauan program Malaysia Laboratories for Academia-Business Collaboration (MyLAB).Selain itu, Bahagian ini turut mengurus dan menyelaras proses pengiktirafan, pelaksanaan dan pemantauan impak Universiti Penyelidikan (RU) dan juga Pusat Kecemerlangan (CoE) untuk diiktiraf sebagai Pusat Kecemerlangan Pengajian Tinggi (HICoE). BPKI turut membantu mempromosikan hasil produk R&D IPTA melalui pameran, penerbitan buku, media cetak dan media elektronik.

 
Jumlah Capaian : 392931
 
Statistik Daftar Masuk
'.Hari ini.' Hari Ini 583
'.Semalam.' Keseluruhan 4794818
Hakcipta Terpelihara © 2013 MyGRANTS